Need Help ?
Call: +977- 079520114

समाचार बिस्तारमा

प्राथमिक तहमा विस्थापित हुने शिक्षकहरुको विवरण

प्राथमिक तहमा विस्थापित हुने शिक्षकहरुको विवरण यस कार्यालयको सूचना पाटी र फेसवुकमा राखिएको छ । हेर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।