Need Help ?
Call: +977- 079520114

समाचार बिस्तारमा

प्रथमिक तहको स्थायी नियुक्तीका लागि स्थानिय तह रोज्न आउने सूचना ।

प्रथमिक तहको स्थायी नियुक्तीका लागि स्थानिय तह रोज्न आउने सूचना  यस कार्यालयको सूचना पटीमा टाँस भएकाले २०७६ कार्तिक २३ गते भित्र सम्पर्क गर्नुहुन सम्वन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ ।