Need Help ?
Call: +977- 079520114

समाचार बिस्तारमा

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट बिवरण माग गरीएको सम्बन्धमा ।

 शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकाे च न २९ मिति २०७६।०४।३० काे प्राप्त पत्रानुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट बिवरण माग गरीएकोले मिति २०७६।०५।१४ गते भित्र यस इकाइमा आउनेगरी पठाइदिनुहुन अनुराेध छ ।