Need Help ?
Call: +977- 079520114

समाचार बिस्तारमा

शिक्षक विवरण

श्री सवै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु गुल्मी । आ-आफ्नो पालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी तथा  करार कार्यरत नि. मा. र प्राथमिक शिक्षक विवरण नियुक्ति मिति सहित रिक्त दरवन्दी विवरण यथासक्य छिटो पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।