Need Help ?
Call: +977- 079520114
News Flash
  • ७८ वर्षमा साक्षर हुदा खुसी लाग्यो

  • गुल्मी जिल्लाका झलकहरु

  • हाम्रो नेपाल

  • अफीस

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

थानेश्वर घिमिरे
(इकाइ प्रमुख)

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गरेका सबै क्रियाकलापहरुको सम्बद्ध पक्षहरुलाई जानकारी गराउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । विगतमा गरिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समिक्षा तथा भावी

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीमा यहाँहरुलाइ ।।।।

जिल्ला परीचय
        जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मी गुल्मी जिल्लाको समग्र शैक्षिक विकास  गर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको हो । जिल्लाका सामुदायिक तथा सस्थागत विद्यालयहरुलाइ  आवश्यकताअनुसार सहयोग र समन्वय पुर्याइ अनुगमन सुपरिवेक्षण र नियमन गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याइ शैक्षिक गुणात्मकता अभिविर्दी अराउने कार्यमा यसले शैक्षिक नेत्रित्व प्रदान गरेको छ ।

थप हेर्नुहोस