Need Help ?
Call: +977- 079520114
News Flash

जि. शि. अ.

थानेश्वर घिमिरे

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गरेका सबै क्रियाकलापहरुको सम्बद्ध पक्षहरुलाई जानकारी गराउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । विगतमा गरिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समिक्षा तथा भावी दिनमा गरिने असल शैक्षिक कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । त्यसैले बाल विकास केन्द्र देखि उच्च मा वि तहसम्मका शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थी केन्द्रित भई आ आफ्नो कार्यक्रमहरु निरन्तर अगाडी लैजानु अपरिहार्य रहन्छ । गरिएका कार्यहरु सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउन यो वेवसाइटको शुरुवात गरिएको हो । यस वेवसाइटमा राखिएका विषयवस्तुहरुलाई अध्ययन गरी त्यसबाट लाभ लिन र केही कमी कमजोरी भएमा हामीलाई सुझाव दिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु ।