Need Help ?
Call: +977- 079520114
News Flash

जिल्लाको बारेमा

स्वागत छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीमा यहाँहरुलाइ ।।।।

जिल्ला परीचय
        जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मी गुल्मी जिल्लाको समग्र शैक्षिक विकास  गर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको हो । जिल्लाका सामुदायिक तथा सस्थागत विद्यालयहरुलाइ  आवश्यकताअनुसार सहयोग र समन्वय पुर्याइ अनुगमन सुपरिवेक्षण र नियमन गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याइ शैक्षिक गुणात्मकता अभिविर्दी अराउने कार्यमा यसले शैक्षिक नेत्रित्व प्रदान गरेको छ ।