Need Help ?
Call: +977- 079520114

विस्थापित हुने प्राथमिक तहका अस्थायी करार शिक्षक विवरण ०७६

प्रकाशित मिती:  २०७६-०७-१७

विस्थापित हुने प्राथमिक तहका अस्थायी करार शिक्षकहरुको विवरण यसै साथ संलग्न छ । आफू विस्थापित हुन नपर्ने प्रमाण भए २०७६ कार्तिक २३ गते भित्र प्रमाण सहित यस कार्यालयमा अनिवार्य सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।